[ANT Video] Packing list là gì? Nội dung và chức năng của Packing list?
Cùng ANT VINA Logistics tìm hiểu về Packing list qua video dưới đây nhé!

[ANT Video] https://youtu.be/IxwWA_c6I9g

 
 

Packing list là gì? chức năng, nội dung của packing list như thế nào? Ở bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ về chứng từ quan trọng này. Trong mua – bán hàng hóa quốc tế, nhà xuất khẩu sẽ cần làm một packing list – tạm hiểu là phiếu đóng gói để từ đó biết được lô hàng được đóng gói như thế nào vào có phương án xếp dỡ hàng hợp lí. Packing list đồng thời cũng là chứng từ quan trọng khi làm thủ tục hải quan và thanh toán quốc tế. Vì vậy, khi bạn làm nghề xuất nhập khẩu bạn cần biết Packing List là gì, chức năng của Packing List, cần có nội dung gì trong Phiếu đóng gói Packing list.

1. Packinglist là gì?

Nếu dịch theo nghĩa tiếng anh thì Packing list là Chi tiết đóng gói hay Danh sách đóng gói. Tuy nhiên theo tập quán thường ngày, người ta vẫn gọi là phiếu đóng gói.

Cũng giống như với Hóa đơn thương mại, bạn cũng có thể soạn thảo Phiếu đóng gói bằng cách tham khảo các mẫu có sẵn. Sau đó chỉnh sửa, bổ sung những nội dung cho phù hợp với nhu cầu của mình.

2. Chức năng của Packing List

phiếu đóng gói packinglist
Phiếu đóng gói Packinglist

Như tên gọi cho thấy, Packing List chỉ ra cách thức đóng gói của hàng hóa. Nghĩa là khi nhìn vào đó, bạn hiểu được lô hàng được đóng gói như thế nào. Điều này sẽ giúp bạn tính toán được:

Cần bao nhiêu chỗ để xếp dỡ, chẳng hạn 1 container 40’ loại cao;

Có thể xếp dỡ hàng bằng công nhân, hay phải dùng thiết bị chuyên dùng như xe nâng, cẩu…;

Phải bố trí phương tiện vận tải bộ như thế nào, chẳng hạn dùng xe loại mấy tấn, kích thước thùng bao nhiêu mới phù hợp;  

Sẽ phải tìm mặt hàng cụ thể nào đó ở đâu (pallet nào) khi hàng phải kiểm hóa, trong quá trình làm thủ tục hải quan. 

Packing List là một chứng từ không thể thiếu được dùng để đi làm thủ tục hải quan và nằm trong bộ chứng từ để đi xin các loại giấy phép trong xuất nhập khẩu .

Với những bạn chưa có kinh nghiệm làm chứng từ, cần phân biệt một chút giữa Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) với Phiếu đóng gói (Packing List). Hai loại chứng từ này nhiều khi nhìn gần giống nhau (vì thường được tạo ra từ 1 mẫu), và có nhiều thông tin trùng nhau, nhưng có chức năng khác nhau nên cần những dữ liệu đặc thù riêng.

Hóa đơn thương mại là chứng từ thiên về chức năng thanh toán, trên đó quan trọng thể hiện hàng hóa bao nhiêu tiền. Còn phiếu đóng gói lại cần thể hiện hàng hóa được đóng gói như thế nào, bao nhiêu kiện, trọng lượng và thể tích bao nhiêu…

Phân Loại packing list

Packing list thường có 3 loại:

Phiếu đóng gói chi tiết (Detailed packing list) nếu nó có tiêu đề như vậy và nội dung tương đối chi tiết.

Phiếu đóng gói trung lập (Neutrai packing list) nếu nội dung của nó không chỉ ra tên người bán.

Phiếu đóng gói kiêm bảng kê trọng lượng (Packing and Weight list).

Nội dung chi tiết của phiếu danh sách đóng gói.

Form packinglist phiếu đóng gói

Phiếu danh sách đóng gói  là chứng từ thể hiện hoạt động mua bán của DN XNK, gồm có những nội dung sau:

Ngày tháng lập danh sách đóng gói

Thông tin người mua, người bán hàng hóa: Tên, địa chỉ, mã số thuế, Tel, Fax, Email.

Thông tin hàng hóa: tên hàng hóa, chất liệu, xếp loại hàng hóa số lượng, đơn giá, kích thước 1 chiếc, qui cách đóng gói, kích thước củng thùng Carton, trọng lượng thực, trọng lượng đã bao gồm bao bì, tổng giá trị hợp đồng ( bằng số và bằng chữ).

  Chia sẻ[ANT Video] Packing list là gì? Nội dung và chức năng của Packing list?
ANT VINA CO.,LTD, Admin
18 tháng 6, 2021
Chia sẻ bài viết
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
[ANT Video] Quy trình kiểm dịch hàng hoá xuất nhập khẩu
Quy trình, thủ tục làm kiểm dịch là gì? Gồm những bước thực hiện nào? Cùng ANT VINA Logistics tìm hiểu nhé!