[ANT Video] Thủ tục xin cấp C/O form EUR1 mới nhất!
Làm sao để xin được form C/O EUR1 nhanh chóng và thuận tiện?

 
 

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN CẤP C/O MẪU EUR.1 ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU SANG EU THEO HIỆP ĐỊNH EVFTA
 
 

Như các bạn đã biết, trong giao dịch thương mại quốc tế, Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) ngày càng được sử dụng phổ biến. Theo đó, đối với hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu đi thị trường châu Âu (EU) và ngược lại, mẫu CO form EUR.1 sẽ được sử dụng theo quy định tại Hiệp định thương mại EVFTA có hiệu lực từ ngày 01.08.2020. Tuy nhiên, với việc EVFTA là Hiệp định thương mại kiểu mới, nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu chưa nắm được CO form EUR.1 là gì và quy trình, thủ tục cấp như nào? Vậy trong video này tôi sẽ giúp các bạn giải toả những thắc mắc, boăn khoăn về việc đăng ký thông tin C/O, xin ở đâu, chi phí có đắt không, cần lưu ý những gì…vv 

I.                 Tổng quát chung

Trước khi đi vào các bước đăng ký chi tiết tôi muốn các bạn nắm rõ một số nội dung sau:

- C/O mẫu EUR.1 (MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1) được dùng để thay thế C/O form A dành cho hàng xuất đi EU từ 01/08/2020. Mẫu C/O form EUR.1 của Việt Nam sẽ được chấp nhận khi các bạn kê khai bằng tiếng Anh và dưới hình thức đánh máy.

Quy định chung về cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa:

1. Hàng hóa có xuất xứ Liên minh châu Âu nhập khẩu vào Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA khi nộp một trong những chứng từ chứng nhận xuất xứ sau:

a) C/O được phát hành theo quy định từ Điều 20 đến Điều 23 Thông tư số 11/2020/TT-BCT

b) Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ theo quy định tại Điều 24 Thông tư 11/2020/TT-BCT do nhà xuất khẩu đủ điều kiện theo quy định của Liên minh châu Âu phát hành đối với lô hàng có trị giá bất kỳ; hoặc nhà xuất khẩu bất kỳ phát hành đối với lô hàng không quá 6.000 EUR (sáu ngàn ơ-rô).

c) Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phát hành bởi nhà xuất khẩu đăng ký tại cơ sở dữ liệu điện tử phù hợp quy định của Liên minh châu Âu và đã được thông báo với Việt Nam. Thông báo có thể gồm quy định Liên minh châu Âu ngừng áp dụng điểm a và điểm b khoản này.

2. Hàng hóa có xuất xứ Việt Nam nhập khẩu vào Liên minh châu Âu được hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA khi có một trong những chứng từ chứng nhận xuất xứ sau:

a) C/O được phát hành theo quy định tại Điều 4 và từ Điều 20 đến Điều 23 Thông tư này.

b) Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ theo quy định tại Điều 25 Thông tư này phát hành bởi nhà xuất khẩu có lô hàng trị giá không quá 6.000 EUR (sáu ngàn ơ-rô).

c) Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phát hành bởi nhà xuất khẩu đủ điều kiện hoặc nhà xuất khẩu đăng ký tại cơ sở dữ liệu phù hợp quy định của Bộ Công Thương.

d) Việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa quy định tại điểm c khoản này thực hiện theo quy định của Bộ Công Thương và áp dụng sau khi Việt Nam thông báo tới Liên minh châu Âu.

3. Khi kê khai xuất xứ hàng hoá xuất khẩu các bạn lưu ý rằng:

 - Trường hợp 1: Đối với lô hàng trị giá dưới 6,000 EUR

Hiện nay, đối với doanh nghiệp xuất khẩu hàng đi Châu Âu EU được phép tự chứng nhận xuất xứ cho các lô hàng trị giá dưới 6,000 EUR. Điều kiện là nhà xuất khẩu phải đăng kí mã số REX. Tham khảo thủ tục đăng kí REX tại video trước của chúng tôi nhé (hiển thị link và để dưới phần mô tả).

 

- Trường hợp 2: Đối với lô hàng trị giá trên 6,000 EUR

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu đi EU có trị giá trên 6,000 EUR, doanh nghiệp bắt buộc phải xin Giấy chứng nhận CO form EUR.1. Quy trình cụ thể như sau:

Bước 1: Khai báo hệ thống trên website của Bộ Công Thương: http://ecosys.gov.vn . Trong trường hợp doanh nghiệp chưa có đăng kí thương nhân, cần chuẩn bị hồ sơ thương nhân và xin cấp tải khoản trên hệ thống Ecosys.

Bước 2: Lấy số thứ tự và chờ được gọi tại quầy thích hợp

Bước 3: Nộp hồ sơ cho cán bộ tiếp nhận. Hồ sơ xin cấp CO sẽ được cán bộ kiểm tra và tư vấn cụ thể

Bước 4: Cấp số C/O, nhận dữ liệu CO từ Website

Bước 5: Cán bộ ký duyệt CO

Bước 6: CO được đóng dấu. Cơ quan quản lý lưu một bản, một bản trả CO hợp lệ cho doanh nghiệp xin cấp.

Thời gian có được CO form EUR.1 bản giấy là từ 1-2 ngày làm việc, kể từ khi nhận đầy đủ bộ hồ sơ.

 4.  Hồ sơ xin CO form EUR.1 cần những gì ?

Doanh nghiệp xuất khẩu phải nộp đầy đủ bộ hồ sơ như sau tại Phòng quản lý Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương:

– Đơn đề nghị cấp C/O: Xuất từ hệ thống Ecosy
– Ecosys/Comis: Xuất từ hệ thống Ecosy
– Tờ khai xuất: Kí và đóng dấu mộc tròn
– Mã vạch: Kí và đóng dấu mộc tròn
– Invoice: Kí và đóng dấu mộc tròn
– Packing List: Kí và đóng dấu mộc tròn
– Bill Of Lading: Kí và đóng dấu mộc tròn
– Bảng kê Nguyên phụ liệu: Kí và đóng dấu mộc tròn
– Định mức tiêu hao nguyên phụ liệu: Kí và đóng dấu mộc tròn
– Quy trình sản xuất: Kí và đóng dấu mộc tròn
– Tờ khai nhập khẩu và hóa đơn đầu vào: Kí và đóng dấu mộc tròn

 

5. Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu EUR.1 của Việt Nam:

6. Lưu trữ hồ sơ: Doanh nghiệp đề nghị cấp C/O lưu trữ ít nhất 3 năm bản sao của chứng từ chứng nhận xuất xứ cũng như chứng từ khác theo quy định hiện hành, dưới bất kỳ hình thức nào với điều kiện hồ sơ có thể tra cứu và in ra được.

II.       Hướng dẫn kê khai C/O mẫu EUR.1 của Việt Nam

Hướng dẫn này được ban hành kèm theo công văn số 0811/XNK-XXHH ngày 30/7/2020 về việc hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA.

C/O mẫu EUR.1 của Việt Nam phải được kê khai bằng tiếng Anh và đánh máy. (Các bạn có thể download form EUR.1 tại đường link đang hiển thị trên màn hình hoặc xem tại phần mô tả của video này)

 Nội dung kê khai C/O cụ thể như sau:

1. Ô trên cùng bên phải: số tham chiếu (do cơ quan, tổ chức cấp C/O điền). Số tham chiếu gồm 16 ký tự, chia làm 5 nhóm, cụ thể như sau:

a) Nhóm 1: tên viết tắt của nước thành viên xuất khẩu là Việt Nam, gồm 02 ký tự là “VN”.

b) Nhóm 2:
– Tên viết tắt của nước thành viên nhập khẩu thuộc EU, gồm 02 ký tự như sau:

– Trường hợp chưa xác định nước nhập khẩu vào thời điểm xuất khẩu, ghi tên viết tắt của Liên minh châu Âu, gồm 02 ký tự là “EU”.
– Tên viết tắt của nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ quy định tại Chương IV 
Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (sau đây gọi là Thông tư số 11/2020/TT-BCT), gồm 02 ký tự như sau:

 

c) Nhóm 3: năm cấp C/O, gồm 02 ký tự. Ví dụ: cấp năm 2020 sẽ ghi là “20”.

d) Nhóm 4: mã số của cơ quan, tổ chức cấp C/O, gồm 02 ký tự. Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp C/O quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BCT. Danh mục này được cập nhật tại Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn khi có sự thay đổi.

 

đ) Nhóm 5: số thứ tự của C/O, gồm 05 ký tự.

e) Giữa nhóm 1 và nhóm 2 có gạch ngang “-”; Giữa nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5 có dấu gạch chéo “/”.

Ví dụ: Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cấp C/O mang số thứ 6 cho một lô hàng xuất khẩu sang Cộng hòa Liên bang Đức trong năm 2020 thì số tham chiếu của C/O này sẽ là: “VN-DE 20/02/00006”.

2. Ô số 1: tên giao dịch và địa chỉ đầy đủ của nhà xuất khẩu, tên nước thành viên xuất khẩu (Việt Nam).

3. Ô số 3: tên giao dịch và địa chỉ đầy đủ của nhà nhập khẩu, tên nước thành viên nhập khẩu.
Trường hợp chưa xác định nước nhập khẩu vào thời điểm xuất khẩu, điền thông tin nhà nhập khẩu trung gian và nước nhập khẩu trung gian.

4. Ô số 4: tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ xuất xứ của hàng hóa.