Danh bạ các Kho hàng CFS tại Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MTV TRUNG TÂM LOGISTICS XANH

KHO NORTHFREIGHT 

Mã: 03CEC02 | VNFAU

Chi cục HQ KV2

(Kích chuột vào tên kho để xem thông tin chi tiết)

              - Đ/T: 0225.3765919

   

KHO VIDIFI

Mã: 03EEC16 | VNFDY

Chi cục HQ Đình Vũ

(Kích chuột vào tên kho để xem thông tin chi tiết)

              - Đ/T: 0225.3979559 / 0983.010400


KHO GLC

Mã: 03TGC06 | VNFAZ

Chi cục HQ KV3

(Kích chuột vào tên kho để xem thông tin chi tiết)

              - Đ/T: 0225.3979550 / 0936.882050


  KHO VICONSHIP 

  Mã: 03TGC02 | VNFAO

  Chi cục HQ KV3

  (Kích chuột vào tên kho để xem thông tin chi tiết)

              - Đ/T: 0225.3765032 / 0904.352927


KHO MACS SHIPPING

Mã: 03CEC14 | VNFDL

Chi cục HQ KV2

(Kích chuột vào tên kho để xem thông tin chi tiết)

             - Đ/T: 0225.3260228 / 0372.658498


KHO HẢI AN

Mã: 03CES01 | VNHIA

Chi cục HQ KV2

(Kích chuột vào tên kho để xem thông tin chi tiết)

             - Đ/T: 0225.3979721 / Ext: 156

  

KHO SITC ĐÌNH VŨ 

Mã: 03EEC10 | VNFDM

Chi cục HQ Đình Vũ

(Kích chuột vào tên kho để xem thông tin chi tiết)

              - Đ/T: 0225.3260131 / 3260019


KHO NAM PHÁT 

Mã: 03CEC04 | VNFAS

Chi cục HQ KV2

(Kích chuột vào tên kho để xem thông tin chi tiết)

              - Đ/T: 0225.3555908 


  KHO TASA MINH THÀNH

  Mã: 03EEC02 | VNFAR

  Chi cục HQ Đình Vũ

  (Kích chuột vào tên kho để xem thông tin chi tiết)

              - Đ/T: 0984.228798

  KHO TASA DUYÊN HẢI

  Mã: 03CEC01 | VNFAV

  Chi cục HQ KV2

  (Kích chuột vào tên kho để xem thông tin chi tiết)

              - Đ/T: 0225.3769561 

  KHO VIET FRACHT

  Mã: 03CEC03 | VNFAW

  Chi cục HQ KV2

  (Kích chuột vào tên kho để xem thông tin chi tiết)

              - Đ/T: 0225.3979355 / 0904.637797

  KHO VINA BRIDGE

  Mã: 03TGC01 | VNFAQ

  Chi cục HQ KV3

  (Kích chuột vào tên kho để xem thông tin chi tiết)

              - Đ/T: 0225.3752727 / 0982.218798
Chia sẻDanh bạ các Kho hàng CFS tại Thành phố Hải Phòng
ANT VINA CO.,LTD, Admin
3 tháng 5, 2021
Chia sẻ bài viết
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Danh bạ Chi cục Hải quan tại Thành phố Hải Phòng