Danh bạ Forwarder - Agent Shipping tại Thành phố Hải Phòng

Shipping Agency - VINHCONSHIP GROUP

FM Global Logistics

Phòng 516A, Tầng 5, Tòa Nhà TD Plaza

(Số 20A Lê Hồng Phong - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng)

- Đ/T: 0225.3722168


King Freight Logistics

Phòng 625 - 626, Tầng 6, Tòa Nhà Thành Đạt 1

(Số 3 Lê Thánh Tông - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng)

     - Đ/T: 0225.8832747


Star Concord Việt Nam

Phòng 512A, Tầng 5, Tòa Nhà TD Plaza

(Số 20A Lê Hồng Phong - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng)

- Đ/T: 0225.3556438

COSCO & COSFI

Tầng 5, Tòa Nhà Thành Đạt

(Số 3 Lê Thánh Tông - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng)

     - Đ/T: 0225.3552778

DONG YOUNG

Công ty TNHH Viconship

(Số 11A Võ Thị Sáu - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng)

        - Đ/T: 0225.3686839


DONGJING

Tầng 5, Tòa Nhà Thành Đạt

(Số 3 Lê Hồng Phong - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng)

     - Đ/T: 0225.3841658


EVERGREEN LINE

Tầng 15, Tòa Nhà Central Tower

(Số 43 Quang Trung - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng)

        - Đ/T: 0225.3825241


ECU LINE

Phòng 15, Tầng 7, Tòa Nhà Thành Đạt

(Số 3 Lê Thánh Tông - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng)

       - Đ/T: 0225.3686202


GERMADEPT

Tầng 6, Tòa Nhà TD Plaza

(Số 20A Lê Hồng Phong - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng)

   - Đ/T: 0225.3825961
Chia sẻDanh bạ Forwarder - Agent Shipping tại Thành phố Hải Phòng
ANT VINA CO.,LTD, Admin
3 tháng 5, 2021
Chia sẻ bài viết
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Danh bạ các Hãng tàu tại Thành phố Hải Phòng