155.000 phương tiện nhập khẩu không phải xác nhận tờ khai nguồn gốc
Từ khi thực hiện việc không xác nhận tờ khai phương tiện nhập khẩu (01/12/2020) đến đầu tháng 05/2021, cơ quan Hải quan đã đồng bộ cung cấp thông tin tới cơ quan chức năng cho hơn 155.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhập khẩu...

 Từ khi thực hiện việc không xác nhận tờ khai nguồn gốc phương tiện nhập khẩu (1/12/2020) đến đầu tháng 5/2021, cơ quan Hải quan  đã đồng bộ cung cấp thông tin tới cơ quan chức năng cho hơn 155.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhập khẩu.

155.000 phương tiện nhập khẩu không phải xác nhận tờ khai nguồn gốc
Theo Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan), đề xuất bãi bỏ thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc là một những cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan và thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) nổi bật của Tổng cục Hải quan triển khai trong thời gian vừa qua.

Liên quan đến thực hiện DVCTT, đến nay, thông qua các hệ thống cung cấp DVCTT gồm: Hệ thống Thông quan tự động VNACCS/VCIS; Cổng thông tin một cửa quốc gia; Cổng thanh toán điện tử, Hệ thống HQ36a, ngành Hải quan đã cung cấp DVCTT mức độ 3,4 cho 200/236 thủ tục hành chính chiếm 85% tổng số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.
Hướng dẫn khai chỉ tiêu thông tin phương tiện giao thông nhập khẩu

Trong đó, có 194 thủ tục đã được cung cấp DVCTT ở mức độ 4 (đạt tỷ lệ 82,2%) và đều là những thủ tục cốt lõi của ngành Hải quan.

Theo kế hoạch, năm 2021, toàn Ngành cung cấp thêm 22 DVCTT mức độ 4 (vào quý 2 và quý 3).

Các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 4 như: thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế; Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế; Thủ tục mở rộng, thu hẹp di chuyển, chuyển quyền sở hữu của cửa hàng miễn thuế; Thủ tục tạm dừng hoạt động kinh doanh/hoạt động kinh doanh trở lại cửa hàng miễn thuế…
Ô tô tuần qua: Ôtô nhập khẩu xin giảm 50% phí trước bạ, Thaco 'chốt'

Tại điểm 8 Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020, Chính phủ yêu cầu các bộ: Tài chính, Công an, Quốc phòng khẩn trương sửa đổi, bãi bỏ các quy định về tờ khai nguồn gốc không phù hợp, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Để thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, ngày 30/11/2020, Bộ Tài chính ban hành công văn số 14650/BTC-TCHQ hướng dẫn việc khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện nhập khẩu.

Theo đó, cơ quan Hải quan không thực hiện thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với các lô hàng phương tiện nhập khẩu có tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 1/12/2020; chia sẻ dữ liệu điện tử để cơ quan Công an cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện vận tải nhập khẩu.

Theo HaiquanonlineChia sẻ

trong Tin tức155.000 phương tiện nhập khẩu không phải xác nhận tờ khai nguồn gốc
ANT VINA CO.,LTD, Admin
10 tháng 5, 2021
Chia sẻ bài viết
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Công ty đầu tiên ở Phú Thọ được Hải quan công nhận là Doanh nghiệp ưu tiên
Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina là doanh nghiệp đầu tiên ở Phú Thọ được tổng cục Hải quan công nhận là Doanh nghiệp ưu tiên...