3 nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan
Trong Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Tổng cục Hải quan xác định giai đoạn 2021-2025 sẽ tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Tổng cục Hải quan xác định giai đoạn 2021-2025 sẽ tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
3 nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ (Cục Hải quan Hải Phòng). Ảnh: T.Bình.

 

Thứ nhất, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ hải quan với việc triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện Hải quan số theo Quyết định số 97/QĐ-BTC ngày 26/1/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số trong triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN với việc phát triển hệ thống công nghệ thông tin theo định hướng xử lý tập trung, đáp ứng yêu cầu triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.

Thứ ba, chuyển đổi số phục vụ doanh nghiệp xuất nhập khẩu và chuyển đổi số trong công tác quản lý nội Ngành như: quản lý văn bản, hành chính; quản lý cán bộ, kế toán nội Ngành...

Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ nêu trên, ngành Hải quan còn thực hiện nhiệm vụ quan trọng khác trong Kế hoạch chuyển đổi số như: xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Hải quan; phát triển các hệ thống nền tảng đáp ứng yêu cầu triển khai hệ thống kết nối, chia sẻ số ngành Hải quan phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu hệ thống thông tin nội ngành theo mô hình kết nối chia sẻ tập trung; xây dựng các dịch vụ nền tảng để triển khai chính phủ điện tử cơ quan Hải quan và hoàn thiện nền tảng cung cấp dịch vụ công trực tuyến…

 

Chia sẻ

trong Tin tức3 nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan
ANT VINA CO.,LTD, Admin
19 tháng 5, 2022
Chia sẻ bài viết
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Hải quan Quảng Ninh: Nỗ lực khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu trên tuyến đường bộ
Tổ chức thông quan hàng hóa một cách bài bản, bố trí thứ tự hàng hóa XNK được ưu tiên đảm bảo việc thông quan nhanh chóng, hiệu quả trong bối cảnh yêu cầu phòng, chống dịch bệnh hiện nay… là cách mà Cục Hải quan Quảng Ninh triển khai để sớm đưa hoạt động XNK ổn định trở lại trên tuyến cửa khẩu đường bộ.