Đã kết nối 285 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Tính đến ngày 31/05/2021, tổng số thủ tục Hành chính của Bộ tài chính là 895, trong đó đã cung cấp 94 dịch vụ công trực tuyến mức 1; 283 dịch vụ công trực tuyến mức 2; 80 dịch vụ công trực tuyến mức 3; 438 dịch vụ công trực tuyến mức 4

Tính đến ngày 31/5/2021, tổng số thủ tục hành chính của Bộ Tài chính là 895, trong đó đã cung cấp 94 dịch vụ công trực tuyến mức 1; 283 dịch vụ công trực tuyến mức 2; 80 dịch vụ công trực tuyến mức 3; 438 dịch vụ công trực tuyến mức 4.
Dịch vụ công trực tuyến là gì? Các loại dịch vụ công trực tuyến?

Liên quan đến công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tài chính trong 5 tháng đầu năm, Bộ Tài chính cho biết, Bộ tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính nhằm mục tiêu cải cách TTHC một cách toàn diện và hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia.

Trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, trong 5 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện 136/182 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 57 nhiệm vụ, triển khai 42 nhiệm vụ thường xuyên có hiệu quả và đảm bảo tiến độ, đang tiếp tục thực hiện 37 nhiệm vụ theo kế hoạch.
Tổng cục Hải quan thu hồi nhiều mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Tính đến ngày 31/5/2021, tổng số thủ tục hành chính của Bộ Tài chính là 895, trong đó đã cung cấp 94 dịch vụ công trực tuyến mức 1; 283 dịch vụ công trực tuyến mức 2; 80 dịch vụ công trực tuyến mức 3; 438 dịch vụ công trực tuyến mức 4.

Đến nay, đã kết nối, tích hợp 285/518 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 55,02%.

Trong thời gian qua, Bộ tiếp tục vận hành Bộ phận Một cửa ổn định, hiệu quả. Tính đến ngày 28/5/2021, đã tiếp nhận 475 hồ sơ, đã trả 350 hồ sơ và đang giải quyết trong hạn 125 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

 

(Theo Haiquanonline)Chia sẻ

trong Tin tứcĐã kết nối 285 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia
ANT VINA CO.,LTD, Admin
9 tháng 6, 2021
Chia sẻ bài viết
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam tháng 5 tăng 33,5% so với cùng kỳ năm 2020
Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, ước tính, trong 5 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 262,25 tỷ USD, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm 2021