Ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu mới 2021
Quyết định 1357/QD-TCHQ thay thế công văn 2765/TCHQ-GSQL của Bảng mã các tờ khai loại hình xuất khẩu, nhập khẩu trên hệ thống VNACCS
📄📄 QUYẾT ĐỊNH 1357QĐ-TCHQ BAN HÀNH BẢNG MÃ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 📄📄

 🔎🔎 Mời các bạn tải về bản gốc quyết định này tại đây. Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng

 ✅✅ Quyết định 1357/QD-TCHQ thay thế công văn 2765/TCHQ-GSQL của về Bảng mã các loại hình tờ khai hải quan XNK trên hệ thống VNACCS.

 Một số nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc quy định mới:
a) Loại hình xuất khẩu gồm 16 mã loại hình:
a.1 ) Sửa đổi 10 mã, gồm:
( 1 ) B11: Xuất kinh doanh 
( 2 ) B12: Xuất sau khi đã tạm xuất 
( 3 ) B13: Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu 
( 4 ) E52: Xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài 
( 5 ) E62: Xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu 
( 6 ) E82: Xuất nguyên liệu, vật tư thuê gia công ở nước ngoài 
( 7 ) G23: Tái xuất hàng tạm nhập miễn thuế 
( 8 ) G61: Tạm xuất hàng hóa 
( 9 ) C22: Hàng hóa đưa ra khu phi thuế quan 
( 10 ) H21: Xuất khẩu hàng khác 
a.2 ) Bổ sung 01 mã C12: 
Hàng hóa từ kho ngoại quan xuất đi nước ngoài. 
a.3 ) Bãi bỏ 01 mã E56: 
Xuất sản phẩm gia công giao hàng tại nội địa 
a.4 ) Giữ nguyên: 05 mã: 
( 1 ) E42: Xuất khẩu sản phẩm của DNCX 
( 2 ) E54: Xuất nguyên liệu gia công từ hợp đồng này sang hợp đồng khác 
( 3 ) G21: Tái xuất hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất 
( 4 ) G22: Tái xuất máy móc, thiết bị đã tạm nhập để phục vụ dự án có thời hạn 
( 5 ) G24: Tái xuất khác 
b ) Loại hình nhập khẩu: 24 mã loại hình 
b.1 ) Sửa đổi 16 mã: 
( 1 ) A11: Nhập kinh doanh tiêu dùng 
( 2 ) A12: Nhập kinh doanh sản xuất 
( 3 ) A31: Nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu 
( 4 ) A41: Nhập kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu 
( 5 ) A42: Thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa từ các loại hình khác, trừ tạm nhập 
( 6 ) E13: Nhập hàng hóa khác vào DNCX 
( 7 ) E15: Nhập nguyên liệu, vật tư của DNCX từ nội địa 
( 8 ) E21: Nhập nguyên liệu, vật tư để gia công cho thương nhân nước ngoài 
( 9 ) E41: Nhập sản phẩm thuê gia công ở nước ngoài 
( 10 ) G12: Tạm nhập máy móc, thiết bị phục vụ dự án có thời hạn 
( 11 ) G13: Tạm nhập miễn thuế 
( 12 ) G14: Tạm nhập khác 
( 13 ) G51: Tái nhập hàng hóa đã tạm xuất 
( 14 ) C11 Hàng nước ngoài gửi kho ngoại quan 
( 15 ) C21: Hàng đưa vào khu phi thuế quan 
( 16 ) H11: Hàng nhập khẩu khác 
b.2 ) Bổ sung 02 mã: 
( 1 ) A43: Nhập khẩu hàng hóa thuộc Chương trình ưu đãi thuế 
( 2 ) A44: Nhập hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế. 
b.3 ) Giữ nguyên 06 mã: 
( 1 ) A21 Chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhập 
( 2 ) E11 Nhập nguyên liệu của DNCX từ nước ngoài 
( 3 ) E23 Nhập nguyên liệu, vật tư gia công từ hợp đồng khác chuyển sang 
( 4 ) E31 Nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu 
( 5 ) E33 Nhập nguyên liệu, vật tư vào kho bảo thuế 
( 6 ) G11 Tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất
Chia sẻ

trong Tin tứcBan hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu mới 2021
ANT VINA CO.,LTD, Admin
20 tháng 5, 2021
Chia sẻ bài viết
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị trực tuyến tháng 5/2021 tránh hụt thu Ngân sách do dịch Covid-19
Ngày 17/05, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ tháng 5/2021, dự báo những ảnh hưởng bất lợi đến xuất nhập khẩu do dịch bùng phát...