Ban hành quy chế quản lý, sử dụng trang phục Hải quan
Lực lượng kiểm soát chống buôn lậu, kiểm soát chống ma tuý khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát, hoá trang, đấu tranh chuyên án yêu cầu giữ bí mật...

 Lực lượng kiểm soát chống buôn lậu, kiểm soát chống ma túy khi triển khai nhiệm vụ trinh sát, hóa trang, đấu tranh chuyên án yêu cầu giữ bí mật; phóng viên Tạp chí Hải quan khi thực hiện chuyên mục, phóng sự điều tra… là hai trong số 6 trường hợp được phép không mặc trang phục ngành Hải quan (mặc thường phục).
Ban hành quy chế quản lý, sử dụng trang phục Hải quan
Góp phần xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy và hiện đại

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn ngày 9/4 ký ban hành Quyết định 1062/QĐ-TCHQ về quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và bãi bỏ nội dung hướng dẫn trước đây về quản lý, sử dụng trang phục Hải quan tại Chương VI quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam (ban hành tại Quyết định 188/QĐ-TCHQ ngày 2/2/2017) và các văn bản hướng dẫn.

Quy chế này áp dụng cho tất cả công chức, viên chức và người lao động đang công tác trong ngành Hải quan.

Việc sử dụng trang phục của Ngành thể hiện tính văn minh, lịch sự và thống nhất trong toàn Ngành, góp phần xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy và hiện đại.

Việc sử dụng trang phục tại khoản 1 Điều 1 quy chế này phải được thực hiện theo quy định.
VGP News :. | Đề xuất mới về trang phục, phù hiệu hải quan | BÁO ĐIỆN TỬ  CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Công chức, viên chức, người lao động mặc trang phục phải đồng bộ, thống nhất, gọn gàng, sạch sẽ, cài đủ cúc, khóa.

Khi mặc trang phục không đeo khăn che mặt, găng tay, khẩu trang, kính đen (trừ trường hợp được trang cấp để làm nhiệm vụ hoặc theo khuyến cáo của cơ quan có thẩm quyền), không đeo đồ trang sức gây phản cảm hoặc trái với phong tục, truyền thống văn hóa Việt Nam.

6 trường hợp được phép không mặc trang phục Ngành

Công chức, viên chức, người lao động làm việc tại công sở và thi hành công vụ ngoài công sở đều phải mang, mặc trang phục của ngành theo đúng quy định trừ một số trường hợp sau đây được mặc thường phục dân sự:

Lực lượng kiểm soát chống buôn lậu, kiểm soát phòng chống ma tuý khi triển khai nhiệm vụ trinh sát, hóa trang, đấu tranh chuyên án yêu cầu giữ bí mật.

Phóng viên Tạp chí Hải quan khi thực hiện các chuyên mục, phóng sự điều tra cần phải giữ bí mật để thu thập thông tin.

Công chức, viên chức, người lao động giao dịch, làm việc ngoài công sở với các cơ quan, đơn vị, tổ chức ngoài ngành Hải quan.
Hải quan Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

Công chức, viên chức, người lao động tham dự các lớp học, tập huấn, đào tạo, hội nghị không có yêu cầu phải mang, mặc trang phục của ngành.

Nữ công chức, viên chức, người lao động mang thai từ tháng thứ 3 trở đi đến khi sinh con được 6 tháng tuổi.

Công chức, viên chức, người lao động chưa được cấp trang phục theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quy chế này.

Tổng cục Hải quan quy định không sử dụng trang phục của ngành khi không thực thi nhiệm vụ, nghiêm cấm sử dụng trang phục của ngành vào mục đích cá nhân.

Trước đó, ngày 7/1/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 02/2021/NĐ-CP quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan.
Tổng cục Hải quan mời thầu May trang phục Hải quan năm 2016

Trong đó, Điều 15 quy định điều khoản chuyển tiếp như sau: cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan, phương tiện đã trang bị, cấp phát trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến khi được trang bị, cấp phát mới.

Ngoài ra, các điểm mới của Nghị định 02/2021/NĐ-CP là quy định cụ thể về dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan.

Về thời gian mang, mặc trang phục kiểu dáng xuân - hè: từ tháng 4 đến hết tháng 10 hàng năm.

Trang phục kiểu dáng thu- đông từ tháng 11 năm trước đến hết tháng 3 năm sau.

Căn cứ vào nhiệt độ của môi trường làm việc, thời tiết tại từng đơn vị, thủ trưởng đơn vị điều chỉnh thống nhất thời gian sử dụng trang phục kiểu dáng xuân - hè, kiểu dáng thu – đông. Nếu nhiệt độ thời tiết hoặc môi trường làm việc dưới 20°C thì công chức, viên chức, người lao động mặc trang phục kiểu dáng thu - đông, nếu nhiệt độ từ 20°C trở lên thì mặc trang phục kiểu dáng xuân - hè nhưng khi sinh hoạt tập trung phải mặc loại trang phục do thủ trưởng đơn vị quyết định.

Công chức, viên chức, người lao động khi đi công tác, dự hội nghị của Ngành tại Tổng cục Hải quan hoặc tại Hải quan địa phương thực hiện mang, mặc trang phục theo quy định của chương trình công tác, hội nghị hoặc của đơn vị đến công tác (trong trường hợp chương trình công tác, hội nghị không có quy định riêng).

 


(Theo Haiquanonline)Chia sẻ

trong Tin tứcBan hành quy chế quản lý, sử dụng trang phục Hải quan
ANT VINA CO.,LTD, Admin
15 tháng 4, 2021
Chia sẻ bài viết
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Tạm dừng khai báo Bản kê thông tin hàng hoá nhập khẩu điện tử từ 0 giờ ngày 15/04
Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố thông báo tạm dừng triển khai thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hoá nhập khẩu...