Công văn 1528/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng
Công văn 1528/TCHQ-GSQL về vụ việc thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ mặt hàng máy móc cũ đã qua sử dụng...

Công văn 1528/TCHQ-GSQL ngày 05/04/2021 V/v (thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ) nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng.

Trả lời công văn số 611/HQTPHCM-GSQL ngày 22/3/2021 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm:

“a) Hàng hóa đặt gia công tại Việt Nam và được tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt gia công bán cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam;

b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;

c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.”

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH ITM ký hợp đồng mua bán hàng hóa trực tiếp với đối tác nước ngoài tại Trung Quốc và đáp ứng điều kiện nêu tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì phù hợp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ.

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tránh thêm chi phí phát sinh, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nêu tại công văn số 611/HQTPHCM-GSQL; đồng thời việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của Công ty TNHH ITM phải thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.Chia sẻ

trong Tin tứcCông văn 1528/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng
ANT VINA CO.,LTD, Admin
23 tháng 4, 2021
Chia sẻ bài viết
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Nghị định 18: Nới rộng quy định miễn thuế
Nghị định 18/2021/NĐ-CP (Sau đây gọi tắt là Nghị định 18) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP (Nghị định 134) hướng dẫn thi hành Luật Thuế XK, Thuế NK đã có nhiều quy định mới như miễn thuế nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.