Hai tiêu chí xác định miễn thuế NK sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin
Thông tư 25/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể hai tiêu chí xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện được miễn thuế NK phục vụ sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT).

Thông tư 25/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể hai tiêu chí xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện được miễn thuế NK phục vụ sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT).

Ngày 31/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 25/2022/TT-BTTTT quy định việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK được miễn thuế NK phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm CNTT, nội dung số, phần mềm. Thông tư 25/2022/TT-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023.

Bộ Tài chính nhiều năm liền dẫn đầu chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số.

Theo đó, Thông tư 25/2022/TT-BTTTT quy định, nguyên liệu, vật tư, linh kiện được miễn thuế NK cho hoạt động sản xuất sản phẩm CNTT, nội dung số, phần mềm phải đáp ứng hai tiêu chí.

Cụ thể, tiêu chí thứ nhất phải là nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử quy định tại Thông tư 09/2013/TT-BTTTT ngày 8/4/2013 ban hành danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử và Thông tư 20/2021/TT-BTTTT ngày 3/12/2021 sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2013/TT-BTTTT; hoặc thuộc danh mục sản phẩm nội dung số theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Căn cứ vào tình hình phát triển và chính sách quản lý trong từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cập nhật, điều chỉnh các danh mục cho phù hợp.

Tiêu chí thứ hai là không thuộc Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện ngành viễn thông - CNTT, nội dung số, phần mềm trong nước đã sản xuất được tại phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

Khi làm thủ tục NK, DN thực hiện hồ sơ, thủ tục miễn thuế theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế XK, thuế NK đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP.

 

(Theo Haiquanonline)Chia sẻ

trong Tin tứcHai tiêu chí xác định miễn thuế NK sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin
ANT VINA CO.,LTD, Admin
4 tháng 2, 2023
Chia sẻ bài viết
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Cảng biển rộn ràng những chuyến hàng “xông đất”
Những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023, tại các cảng biển trên cả nước, nhiều chuyến hàng XNK đã rời cảng, cập cảng chở theo hàng nghìn container hàng hóa "xông đất" năm mới.