Hơn 4,95 triệu hồ sơ thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan ghi nhận đến ngày 15/7/2022, có 249 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia.

 

Hơn 4,95 triệu hồ sơ thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Số lượng hồ sơ được xử lý qua Cổng thông tin một cửa quốc gia đạt trên 4,95 triệu bộ của hơn 55.000 doanh nghiệp.

Liên quan đến thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan tiếp tục xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan Chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa. Trong đó, Tổng cục Hải quan phối hợp dự án TFP tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp đối với dự thảo Nghị định và danh mục thông tin vào ngày 18, 20, 22/7/2022 tại ba miền Bắc - Trung – Nam.

Tiếp tục xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung. Hiện Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu, cập nhật lại nội dung Đề án theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính và ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, thúc đẩy công nghiệp logistics và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2022-2026. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang tiếp nhận, tổng hợp kế hoạch các bộ̣, ngành gửi về để xây dựng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

 

(Theo Haiquanonline)Chia sẻ

trong Tin tứcHơn 4,95 triệu hồ sơ thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
ANT VINA CO.,LTD, Admin
4 tháng 8, 2022
Chia sẻ bài viết
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Từ 10/9/2022, nhập khẩu ô tô biếu, tặng thực hiện theo quy định mới
Bộ Tài chính đã sửa đổi quy định về thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.