Hướng dẫn kê khai số tiếp nhận hợp đồng gia công để đáp ứng điều kiện miễn thuế
Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố trong việc khai tờ khai hải quan

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố trong việc khai tờ khai hải quan.
Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc về việc khai số tiếp nhận hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công để đáp ứng điều kiện miễn thuế theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 của Chính phủ.
Hướng dẫn khai số tiếp nhận hợp đồng gia công để đáp ứng điều kiện miễn thuế

Để tháo gỡ vướng mắc Tổng cục Hải quan chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp có hoạt động gia công khai số tiếp nhận hợp đồng gia công tại chỉ tiêu 1.38.Giấy phép nhập khẩu thuộc mẫu số 01 hoặc chỉ tiêu 2.33.Giấy phép xuất khẩu thuộc mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Trường hợp, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo phụ lục hợp đồng gia công thì hướng dẫn doanh nghiệp khai số tiếp nhận hợp đồng gia công và số tiếp nhận phụ lục hợp đồng gia công tại chỉ tiêu giấy phép nhập khẩu giấy phép xuất khẩu nêu trên.

Trường hợp, số lượng phụ lục hợp đồng gia công vượt quá số lượng cho phép khai tại chỉ tiêu giấy phép nhập khẩu giấy phép xuất khẩu thì khai số tiếp nhận phụ lục hợp đồng gia công tại chỉ tiêu phần ghi chú.

Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo Cục Giám sát quản lý về hải quan xây dựng bài toán nghiệp vụ và Cục Công nghệ thông tin & Thống kê Hải quan nghiên cứu giải pháp công nghệ thông tin để đảm bảo hệ thống khi thực hiện đề án “Thuê dịch vụ CNTT thực hiện hải quan số” đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 56 và hướng dẫn tại mẫu số 01, số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 và phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

 

Chia sẻ

trong Tin tứcHướng dẫn kê khai số tiếp nhận hợp đồng gia công để đáp ứng điều kiện miễn thuế
ANT VINA CO.,LTD, Admin
29 tháng 5, 2021
Chia sẻ bài viết
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Bay thẳng sang Nhật, 20 tấn vải thiều được tiêu thụ gần hết ngày đầu lên kệ, với giá 500 ngàn đồng/kg
Lần đầu tiên được ra mắt tại chuỗi siêu thị AEON (Nhật Bản) vào tháng 6/2020, quả vải thiều của Việt Nam đã được người tiêu dùng Nhật Bản vô cùng ưa chuộng