Hướng dẫn khai bổ sung và nộp văn bản chính chứng nhận xuất xứ hàng hoá
Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh vừa hướng dẫn doanh nghiệp về gia hạn khai bổ sung và nộp bản chính Chứng nhận xuất xứ

Công chức hải quan quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TPHCM luôn đảm bào biện pháp 5K
Phúc đáp công văn số 17/2021/VNFLOUR ngày 16/6/2021của Công ty TNHH VNFLOUR (Công ty TNHH TM XNK Nông Sản Xanh) về việc đề nghị hỗ trợ gia hạn thời hạn khai bổ sung và nộp bản chính Chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) phục vụ cho thủ tục hoàn thuế nhập khẩu, Cục Hải quan TPHCM cho biết, theo yêu cầu của doanh nghiệp tại các công văn, Cục Hải quan TPHCM đã có văn bản hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp.

Về vướng mắc của doanh nghiệp, khoản 2, Điều 7a Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 62/2019/TT-BTC ngày 5/9/2019 quy định: Đối với chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định CPTPP, trường hợp chưa kê khai để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt tại thời điểm làm thủ tục hải quan nhập khẩu, người khai hải quan có trách nhiệm:

Khai rõ xuất xứ hàng hóa và khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên tờ khai hải quan nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan.

Khai bổ sung và nộp 1 bản chính chứng từ chứng nhận xuất xứ trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.
ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN TPHCM: Đào tạo xuất nhập khẩu hải quan với chứng  từ tờ khai thực tế

Đối với các tờ khai hải quan đã đăng ký từ ngày 14/1/2019 đến trước ngày Thông tư 62/2019/TT-BTC có hiệu lực (21/10/2019) được áp dụng các quy định về xuất xứ, thuế suất theo Hiệp định CPTPP, Nghị định số 57/2019/NĐ- CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn 2019-2022 và Điều 7a Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 62/2019/TT-BTC ngày 5/9/2019, trừ điều kiện phải khai số tham chiếu, ngày cấp hoặc khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên tờ khai hải quan nhập khẩu.

Người khai hải quan có số tiền thuế nộp thừa gửi văn bản đề nghị cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại cuộc họp trực tuyến ngày 4/3/2021 về việc nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ CPTPP quá thời hạn quy định của doanh nghiệp Cục Hải quan TPHCM đã chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc tiến hành kiểm tra, rà soát và tổng hợp các thông tin có liên quan đến 14 tờ khai của doanh nghiệp.

Đồng thời, căn cứ giải trình của doanh nghiệp cung cấp bổ sung cho Cục Hải quan TPHCM vào ngày 8/3/2021 thể hiện, nhân viên phụ trách hồ sơ của doanh nghiệp qua đời vào ngày 19/3/2020 nên việc nộp bổ sung hồ sơ của doanh nghiệp bị chậm trễ.

Cục Hải quan TPHCM nhận thấy toàn bộ 14 chứng từ chứng nhận xuất xứ liên quan đến các lô hàng của doanh nghiệp đều được cấp trước ngày đăng ký tờ khai hải quan và trước thời điểm doanh nghiệp nộp bổ sung cho cơ quan Hải quan từ 14 đến 24 tháng.

Bên cạnh đó, các lý do doanh nghiệp giải trình về việc không nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ đúng thời hạn quy định đều là lý do chủ quan liên quan đến công tác quản trị của doanh nghiệp.

Cục Hải quan TPHCM đã tiếp nhận và xử lý hồ sơ liên quan đến chứng nhận xuất xứ của doanh nghiệp đúng quy định. Tuy nhiên, việc xem xét giải quyết vụ việc theo đề nghị của doanh nghiệp vượt thẩm quyền xử lý của Cục Hải quan TPHCM. Cục Hải quan TPHCM đã báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan) để giải quyết cho doanh nghiệp theo thẩm quyền.Chia sẻ

trong Tin tứcHướng dẫn khai bổ sung và nộp văn bản chính chứng nhận xuất xứ hàng hoá
ANT VINA CO.,LTD, Admin
25 tháng 6, 2021
Chia sẻ bài viết
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Mua sắm "như điên", MSC sắp vượt Maersk để trở thành hãng tàu lớn nhất thế giới!
Theo hãng tin Alphaliner, trong thời gian hãng tàu MSC đã đẩy mạnh việc mua lại tàu container đã qua sử dụng (secondhand) và tính đến hết tháng 5/2021, lượng tàu mà hãng này đã mua lại đã vượt qua con số 50 tàu