Hướng dẫn nhập khẩu máy móc chứa chất HCFC và HFC
Liên quan đến việc xuất nhập khẩu mặt hàng máy móc, thiết bị có chứa chất HCFC và HFC theo Thông tư 05/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn các cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện.

Liên quan đến việc nhập khẩu mặt hàng máy móc, thiết bị có chứa các chất HCFC và HFC theo Thông tư 05/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện.
Công chức Cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên kiểm tra hàng hóa nhập khẩu  	Ảnh: T.H

Theo đó, Thông tư 05/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TT-BCT-BTNMT quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư MONTREAL về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, căn cứ Điều 1.4 Nghị định thư MONTREAL thì “Chất bị kiểm soát” là những chất nằm trong Phụ lục A, B, C, E của Nghị định thư này dưới dạng đơn chất hoặc hợp chất.
Thủ tục Nhập Khẩu Máy Móc - Hàng Trung Quốc Chính Ngạch 】

Trường hợp sản phẩm được tạo thành có chứa chất hoặc hỗn hợp của “chất bị kiểm soát” nêu trên không thuộc đối tượng phải xin giấy phép nhập khẩu.

Theo đó, “các mặt hàng máy móc, thiết bị có chứa “các chất bị kiểm soát” bao gồm HCFC và HFC không phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu đối với môi chất lạnh”.

Như vậy, khi thực hiện thủ tục nhập khẩu mặt hàng máy móc, thiết bị có chứa các chất HCFC và HFC doanh nghiệp không phải xin giấy phép nhập khẩu của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).
Công ty Dệt may 7: Chủ động hội nhập

Về việc nhập khẩu các chất HCFC và HFC, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) chỉ xem xét, phê duyệt hồ sơ đăng ký đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu các chất HCFC và HFC theo danh mục tại Phụ lục I, IIa, IIb Thông tư 05/2020/TT-BCT.

Hiện nay việc cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu các chất HCFC và HFC được thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; việc quản lý, theo dõi trừ lùi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 8175/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2019 của Tổng cục Hải quan và các văn bản hướng dẫn liên quan.(Theo Haiquanonline)

Chia sẻ

trong Tin tứcHướng dẫn nhập khẩu máy móc chứa chất HCFC và HFC
ANT VINA CO.,LTD, Admin
7 tháng 6, 2021
Chia sẻ bài viết
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Kiểm tra chuyên ngành vật liệu xây dựng: Quy định không thống nhất đẩy doanh nghiệp vào thế khó
Nhiều doanh nghiệp nhập khẩu vật liệu xây dựng đang gặp vướng mắc trong việc thực hiện kiểm tra chuyên ngành từ quy định của bộ xây dựng. Trước bất cập này, cục Hải quan Tp.HCM đã chủ động kiến nghị gỡ vướng cho doanh nghiệp