Hướng dẫn thủ tục tiêu huỷ nguyên liệu dư thừa
Trả lời vướng mắc của doanh nghiệp về nguyên liệu dư thừa, Cục Hải quan Đà Nẵng vừa hướng dẫn cách thức thực hiện cũng như biện pháp giám sát của cơ quan Hải quan.

Trả lời vướng mắc của doanh nghiệp về tiêu hủy nguyên phụ liệu dư thừa, Cục Hải quan Đà Nẵng hướng dẫn cách thức thực hiện, cũng như biện pháp giám sát của cơ quan Hải quan.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu. Ảnh: Sơn Nguyễn
Cụ thể doanh nghiệp phản ánh theo quy định tiêu hủy nguyên phụ liệu có giá trị ≥ 1 triệu đồng phải có Giấy phép của Sở Tài nguyên - Môi trường. Trong trường hợp doanh nghiệp tiêu hủy vài mét vải và ít phụ liệu có giá trị từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng, hợp đồng thu gom với Công ty môi trường 4 triệu đồng/lần. Với mức chi phí tiêu hủy như vậy là nhiều, doanh nghiệp đề nghị xem xét tạo điều kiện giảm thiểu chi phí trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng phản ánh quy trình xin Giấy phép Sở Tài nguyên và Môi trường không quy định thời gian trả kết quả cho doanh nghiệp ảnh hưởng đến thời gian tiêu hủy của doanh nghiệp. Đề nghị cơ quan Hải quan có ý kiến với Sở Tài nguyên và Môi trường về việc này.
2 tỷ tấn rác thải và bài toán đau đầu ám ảnh các nước giàu - VIỆN TÀI  NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (VNU-CRES)

Trả lời vướng mắc của doanh nghiệp, Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TTBTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 42 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện việc tiêu huỷ theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Cơ quan Hải quan thực hiện giám sát trực tiếp việc tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị trừ trường hợp nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị tiêu hủy có trị giá dưới 1 triệu đồng hoặc số tiền thuế dưới 50.000 đồng.
Sở Tư pháp Bình Định

Đối với nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, phế liệu, phế phẩm tiêu hủy của loại hình gia công phải có phê duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường theo công văn số 873/STNMT-CCMT ngày 16/3/2020. Hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án tiêu hủy gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường trước 7 ngày làm việc so với thời điểm thực hiện việc tiêu hủy hàng hóa.

Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp, Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết đã kiến nghị với Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp với Thành ủy Đà Nẵng để được xem xét.(Theo Haiquanonline)Chia sẻ

trong Tin tứcHướng dẫn thủ tục tiêu huỷ nguyên liệu dư thừa
ANT VINA CO.,LTD, Admin
5 tháng 6, 2021
Chia sẻ bài viết
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
22 trường hợp sẽ được miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm
Đối tượng được miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm sẽ được mở rộng, giúp cắt giảm chi phí, thời gian thông quan...