Infographics: Kết quả chống buôn lậu nổi bật của ngành Hải quan tháng 7/2021
Trước mặt trận chống buôn lậu, tháng 7/2021 toàn ngành Hải quan bắt giữ, xử lý tổng số 1.321 vụ, trị giá hàng vi phạm ước tính 99,563 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 15,07% các vụ vi phạm, giá trị hàng vi phạm giản 11,04%, trong đó có 17 vụ buôn lậu, tăng 54,5%


(Theo Haiquanonline)


Chia sẻ

trong Tin tứcInfographics: Kết quả chống buôn lậu nổi bật của ngành Hải quan tháng 7/2021
ANT VINA CO.,LTD, Admin
13 tháng 8, 2021
Chia sẻ bài viết
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Thành lập các Tổ hỗ trợ thông quan hàng hoá từ cấp Tổng cục đến chi cục
Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo cơ quan Hải quan các cấp thành lập các Tổ hỗ trợ xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, đặc biệt là hàng hoá phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 như: vật tư, thiết bị y tế, tân dược, vắc-xin, sinh phẩm xét nghiệm...