Infographics: Nhiệm kỳ chính phủ 2016-2021, kim ngạch xuất khẩu tăng gần 195 tỷ USD
Trong nhiệm kỳ chính phủ 2016-2021, hoạt động xuất nhập khẩu là một trong những dấu ấn nổi bật, với tổng kim ngạch giai đoạn 2016-2020 đạt hơn 2.300 tỷ USD. Năm 2020 , kim ngạch tăng gần 195 tỷ USD so với đầu nhiệm kỳ.

 Trong nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021, hoạt động xuất nhập khẩu là một trong những dấu ấn nổi bật, với tổng kim ngạch giai đoạn 2016-2020 đạt hơn 2.300 tỷ USD. Năm 2020, kim ngạch tăng gần 195 tỷ USD so với năm đầu nhiệm kỳ.

Infographics: Nhiệm kỳ Chính phủ 2016 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng gần 195 tỷ USD
Infographics: Nhiệm kỳ Chính phủ 2016 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng gần 195 tỷ USD


(Theo Haiquanonline)


Chia sẻ

trong Tin tứcInfographics: Nhiệm kỳ chính phủ 2016-2021, kim ngạch xuất khẩu tăng gần 195 tỷ USD
ANT VINA CO.,LTD, Admin
30 tháng 3, 2021
Chia sẻ bài viết
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Kiến nghị quy định riêng về thủ tục Hải quan hàng hoá qua thương mại điện tử
Hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam hiện đang trong giai đoạn bùng nổ với mức tăng trưởng hàng năm ở mức rất cao. Cần có những phương án siết chặt quản lý hàng hoá.