Miễn thuế nếu hàng nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế và sử dụng đúng mục đích
Trường hợp xác định hàng hoá đã NK thuộc đối tượng miễn thuế NK, phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô, công suất của dự án và hàng hoá NK sử dụng đúng mục đích miễn thuế thì xử lý miễn thuế

Cục Hải quan Cần Thơ cho biết, đơn vị nhận được công văn của Công ty TNHH Hải Đại Vĩnh Long (viết tắt DN) đề nghị miễn thuế NK vượt mức so với Danh mục miễn thuế.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát trên Hệ thống cơ sở dữ liệu Hải quan, hồ sơ NK và nội dung giải trình của DN, Hải quan Cần Thơ nhận thấy thực tế DN NK hàng hóa phù hợp về mặt hàng, số lượng, tuy nhiên trị giá NK vượt trị giá dự kiến trên Danh mục miễn thuế được Cục Hải quan Cần Thơ cấp cho DN.

1744-img-0676
Ảnh Tư liệu. (Trong ảnh là Hải quan Cần Thơ tư vấn thủ tục cho doanh nghiệp).

Tại khoản 5 Điều 30 Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định “Trường hợp Danh mục miễn thuế đã thông bảo có sai sót hoặc cần sửa đổi, chủ dự án thông báo Danh mục miễn thuế sửa đổi trước thời điểm NK hàng hóa kèm theo các tài liệu liên quan để chúng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu của dự án”.

Cũng tại điểm b khoản 3 Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định: “Cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải căn cứ hồ sơ miễn thuế, đối chiếu với các quy định hiện hành để thực hiện miễn thuế theo quy định”.

Hải quan Cần Thơ cho rằng, đối với quy định trên thì khi NK hàng hóa không phù hợp với trị giá dự kiến trên Danh mục miễn thuế và không có thông báo điều chỉnh trước thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thì chưa đủ cơ sở xem xét miễn thuế.
Các trường hợp hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Tuy nhiên tại điểm c khoản 3 Điều 31 Nghị định 134/2016//NĐ-CP chỉ quy định trừ lùi số lượng hàng hóa NK tương ứng với số lượng hàng hóa trong Danh mục miễn thuế và như báo cáo phần trên thì thực tế mô tả tên hàng NK và số lượng phù hợp với Danh mục miễn thuế. Do đó, Hải quan Cần Thơ gặp khó trong quá trình xử lý thuế đối với phần trị giá NK vượt nêu trên của DN.

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cho DN, Cục Hải quan Cần Thơ đề xuất chấp nhận miễn thuế đối với phần trị giá NK vượt so với Danh mục miễn thuế.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Cần Thơ căn cứ quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP và thực hiện kiểm tra, rà soát hồ sơ NK để xử lý. Trường hợp xác định hàng hóa đã NK của DN thuộc mục A8 (Hệ thống phụ trợ) và mục B7 (Hệ thống đùn và sấy) tại Danh mục miễn thuế số 02/DMMT-NV thuộc đối tượng miễn thuế NK, phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô, công suất của “dự án Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản”; có hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế theo đúng quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ CP và hàng hóa NK sử dụng đúng mục đích được miễn thuế thì xử lý miễn thuế.
Chia sẻ

trong Tin tứcMiễn thuế nếu hàng nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế và sử dụng đúng mục đích
ANT VINA CO.,LTD, Admin
25 tháng 6, 2021
Chia sẻ bài viết
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Hướng dẫn khai bổ sung và nộp văn bản chính chứng nhận xuất xứ hàng hoá
Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh vừa hướng dẫn doanh nghiệp về gia hạn khai bổ sung và nộp bản chính Chứng nhận xuất xứ