Ngành Hải quan thu ngân sách hơn 360 nghìn tỷ đồng
Kết quả thu ngân sách của ngành Hải quan tăng khả quan trong những tháng đầu năm.

Kết quả thu ngân sách của ngành Hải quan tăng khả quan trong những tháng đầu năm.

Ngành Hải quan thu ngân sách hơn 360 nghìn tỷ đồng
Kết quả thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng khá so với cùng kỳ 2021. Ảnh: T.Bình.

Theo thông tin Tổng cục Hải quan đưa ra chiều 3/11, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 10 đạt 32.490 tỷ đồng, qua đó, đưa tổng thu 10 tháng đầu năm 362.413 tỷ đồng, bằng 103% dư toán được giao cả năm 2022, đạt 86,3% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 14,6% so với cùng kỳ 2021.

Về hoạt động xuất nhập khẩu, tháng 10 ước đạt 58,27 tỷ USD, xấp xỉ với trị giá xuất nhập khẩu của tháng trước (tăng nhẹ 70 triệu USD). Trong đó, xuất khẩu ước đạt 30,27 tỷ USD, tăng 1,5% (tương ứng tăng 452 triệu USD) và nhập khẩu ước đạt 28 tỷ USD, giảm 1,3% (tương ứng giảm 382 triệu USD).

Tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 10 tháng năm 2022 ước tính đạt 616,24 tỷ USD, tăng 14,1%, tương ứng tăng 75,94 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 312,82 tỷ USD, tăng 15,9% (tương ứng tăng 42,98 tỷ USD) và nhập khẩu ước đạt 303,42 tỷ USD, tăng 12,2% (tương ứng tăng 32,95 tỷ USD).

Như vậy, trong tháng 10 cả nước ước xuất siêu 2,27 tỷ USD. Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 10 năm 2022, cả nước ước tính xuất siêu 9,4 tỷ USD.

 


(Theo Haiquanonline)Chia sẻ

trong Tin tứcNgành Hải quan thu ngân sách hơn 360 nghìn tỷ đồng
ANT VINA CO.,LTD, Admin
4 tháng 11, 2022
Chia sẻ bài viết
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Sửa quy định quản lý đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan
Các quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan sẽ được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC nhằm đảm bảo công tác quản lý cũng như tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, phù hợp hơn với thực tiễn hiện nay.