Thành lập các Tổ hỗ trợ thông quan hàng hoá từ cấp Tổng cục đến chi cục
Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo cơ quan Hải quan các cấp thành lập các Tổ hỗ trợ xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, đặc biệt là hàng hoá phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 như: vật tư, thiết bị y tế, tân dược, vắc-xin, sinh phẩm xét nghiệm...

Công chức Hải quan TPHCM làm thủ tục cho hàng hóa XNK qua cảng Cát Lái . 	Ảnh: L.Linh
Công chức Hải quan TPHCM làm thủ tục cho hàng hóa XNK qua cảng Cát Lái . Ảnh: L.Linh

Đây là một trong các giải pháp để tạo thuận lợi cho người khai hải quan trong việc giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch có hiệu quả vừa đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu được thông suốt.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu tại cấp chi cục hải quan thành lập Tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do lãnh đạo chi cục làm Tổ trưởng và triển khai ngay một số như: tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thực hiện ngay thủ tục hải quan đối với các lô hàng xuất nhập khẩu.

Thời hạn hoàn thành kiểm tra hồ sơ hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa không được vượt quá thời hạn quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 23 Luật Hải quan (không quá 2 giờ đối với kiểm tra hồ sơ và không quá 08 giờ đối với kiểm tra thực tế hàng hóa).
Hải quan TP.HCM đảm bảo thông quan hàng hóa giữa mùa dịch

Trong thời hạn nêu trên, nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết thì chi cục trưởng chi cục hải quan báo cáo ngay lãnh đạo Cục để được hướng dẫn xử lý.

Tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan cấp chi cục thực hiện tiếp nhận, xử lý 24/7 các vướng mắc của người khai hải quan liên quan đến thủ tục hải quan đảm bảo hỗ trợ giải quyết thông quan nhanh hàng hoá xuất nhập khẩu theo đúng quy định.

Đối với chi cục hải quan cửa khẩu thường xuyên rà soát thông tin Bản lược khai hàng hóa, nếu có thông tin về các lô hàng nhập khẩu là vật tư, thiết bị y tế, tân dược, vắc-xin, sinh phẩm xét nghiệm… thì thông báo và hướng dẫn thủ tục hải quan cho người nhập khẩu biết để kịp thời thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa.

Niêm yết công khai tại chi cục hải quan và trang web của cục về danh sách, số điện thoại cán bộ công chức hỗ trợ thủ tục thông quan gồm: lãnh đạo chi cục, 3-5 cán bộ công chức theo các mảng nghiệp vụ: thủ tục hải quan, xuất xứ, trị giá, mã số, kiểm tra chuyên ngành…
Hải quan TP.HCM đảm bảo thông quan hàng hóa giữa mùa dịch

Tại cấp cục hải quan thành lập Tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, chi cục hải quan do lãnh đạo cục làm Tổ trưởng.

Tổng cục Hải quan yêu cầu triển khai ngay một số việc như: trong thời hạn 3 giờ kể từ khi nhận được thông tin vướng mắc do chi cục hải quan báo cáo, cục hải quan tỉnh, thành phố phải hướng dẫn và xử lý ngay các vướng mắc phát sinh.

Trường hợp vượt thẩm quyền thì phải báo cáo ngay lãnh đạo Tổng cục (thông qua Tổ giải quyết vướng mắc của Tổng cục) để được hướng dẫn xử lý.

Đồng thời niêm yết công khai danh sách, số điện thoại cán bộ công chức hỗ trợ thủ tục hải quan trên website của cục và báo cáo về Tổng cục Hải quan trước ngày 14/8/2021.

Tại cấp Tổng cục Hải quan cũng thành lập Tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan do Phó Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành làm Tổ trưởng, với thành viên là đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số đơn vị nghiệp vụ.
Đảm bảo thông quan hàng hóa trong thời gian “cách ly toàn quốc“ | VOV.VN

Tổ công tác của Tổng cục có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý ngay các vướng mắc trong quá trình thông quan do cục hải quan báo cáo trong thời hạn 3 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông tin vướng mắc.

Trường hợp vượt thẩm quyền thì trình Tổng cục có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền hoặc trao đổi với các bộ quản lý chuyên ngành để được hướng dẫn xử lý.

Tổ công tác của Tổng cục cũng thường xuyên rà soát, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hải quan đối với các lô hàng vật tư, thiết bị y tế, thuốc tân dược, vắc-xin, sinh phẩm xét nghiệm,… nhập khẩu, nếu phát hiện công chức hải quan giải quyết thủ tục hải quan không đúng thời hạn quy định thì đôn đốc nhắc nhở hoặc báo cáo Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo xử lý kịp thời.

Về cơ chế trao đổi thông tin, báo cáo, xử lý vướng mắc giữa các Tổ công tác từ cấp chi cục đến cấp Tổng cục thực hiện thông qua điện thoại (trực tiếp hoặc thông qua ứng dụng di động thông minh), email (qua đầu mối của các đơn vị).

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã có một loạt hướng dẫn các đơn vị hải quan triển khai các giải pháp hỗ trợ thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

 


(Theo Haiquanonline)Chia sẻ

trong Tin tứcThành lập các Tổ hỗ trợ thông quan hàng hoá từ cấp Tổng cục đến chi cục
ANT VINA CO.,LTD, Admin
12 tháng 8, 2021
Chia sẻ bài viết
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Top 10 cảng biển bận rộn nhất châu Âu
Châu Âu là khu vực đang sở hữu một lượng lớn các cảng biển container có quy mô đáng kể - là những cửa ngõ quan trọng trong ngành vận tải biển quốc tế...