Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế
Tổng cục Hải quan vừa có quyết định giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế chuyên thu quá hạn, tiền chậm nộp thuế, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính đối với các khoản nợ chuyên thu quá hạn trước ngày 1/1/2021.

Tổng cục Hải quan vừa có quyết định giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế chuyên thu quá hạn, tiền chậm nộp thuế; tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính đối với các khoản nợ chuyên thu quá hạn phát sinh trước ngày 1/1/2021 của các tờ khai đã thông quan, giải phóng hàng (gọi tắt là nợ thuế quá hạn).

Theo đó, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn bao gồm 100% khoản nợ thuộc nhóm nợ có khả năng thu và 100% khoản nợ thuộc nhóm nợ phạt vi phạm hành chính tính đến thời điểm 31/12/2020 của các cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan.
Công chức Hải quan Hữu Nghị (Lạng Sơn) tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ

Cụ thể: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý thuế quá hạn trên 1.041 tỷ đồng; Cục Hải quan Lào Cai trên 311,6 tỷ đồng; Cục Hải quan Bắc Ninh trên 97,3 tỷ đồng; Cục Kiểm tra sau thông quan trên 32,8 tỷ đồng; Cục Hải quan Quảng Ngãi trên 26 tỷ đồng; Cục Hải quan Hà Nội trên 25,7 tỷ đồng; Cục Hải quan Hà Nam Ninh trên 21,8 tỷ đồng; Cục Hải quan Khánh Hoà trên 17,7 tỷ đồng; Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu trên 16,2 tỷ đồng; Cục Hải quan Quảng Ninh trên 9,7 tỷ đồng; Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Hải quan Đồng Tháp trên 5,4 tỷ đồng; Cục Hải quan Lạng Sơn trên 5,3 tỷ đồng; Cục Hải quan Nghệ An trên 4,4 tỷ đồng; Cục Hải quan Đà Nẵng trên 4,8 tỷ đồng; Cục Hải quan Hà Giang trên 3 tỷ đồng; Cục Hải quan Đồng Nai trên 2,5 tỷ đồng; Cục Hai quan Thừa Thiên Huế trên 1,5 tỷ đồng; Cục Hải quan An Giang trên 1,2 tỷ đồng…
Xử phạt vi phạm hành chính là gì? Phân biệt xử phạt hành chính và xử lý  hành chính

Đối với các cục hải quan tỉnh, thành phố không giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn thì tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, theo dõi, quản lý và đề xuất xử lý đối với các khoản nợ khó thu tại đơn vị.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục trưởng các cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện không để phát sinh các khoản nợ thuế mới trong năm 2021, triển khai ngay các giải pháp thu hồi nợ, áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định khi phát sinh nợ mới.
Tổng cục Hải quan hướng dẫn về xử lý vi phạm hành chính

Đồng thời, thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm kiểm tra, thực hiện các biện pháp đôn đốc, thu hồi và xử lý các khoản nợ thuế phát sinh trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế XNK, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm đôn đốc các cục hải quan tỉnh, thành phố, Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện việc thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn và đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật đối với các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.(Theo Haiquanonline)
Chia sẻ

trong Tin tứcTổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế
ANT VINA CO.,LTD, Admin
9 tháng 4, 2021
Chia sẻ bài viết
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Cảng container quốc tế Hải Phòng mở thêm tuyến dịch vụ mới đi Mỹ
Cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn chào đón thêm tuyến dịch vụ hàng hải mới lên đến 5.500 TEU mang tên TALASSA do hãng tàu Wan Hai khai thác, kết nối trực tiếp Hải Phòng với bờ Tây nước Mỹ