Từ 25/04, miễn thuế hàng hoá xuất, nhập khẩu theo điều ước quốc tế
Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên...
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên...

Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 được bổ sung Điều 29a miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế - Ảnh minh họa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trong đó, bổ sung Điều 29a miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế. Cụ thể, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu gồm: Chủng loại, định lượng hàng hóa được quy định tại điều ước quốc tế; văn bản xác nhận của cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế, cơ quan quản lý chuyên ngành trong trường hợp điều ước quốc tế không quy định chủng loại, định lượng miễn thuế. 
Miễn thuế và giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu
Trường hợp cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế không phải là cơ quan quản lý chuyên ngành thì căn cứ theo văn bản xác nhận của cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế.

Nghị định quy định thủ tục xác nhận trong trường hợp điều ước quốc tế không quy định chủng loại, định lượng hàng hóa miễn thuế. Cụ thể, tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa miễn thuế có công văn đề nghị cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế, cơ quan quản lý chuyên ngành xác nhận chủng loại, định lượng hàng hóa miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn đề nghị, cơ quan đề xuất ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế, cơ quan quản lý chuyên ngành có văn bản xác nhận chủng loại, định lượng hàng hóa miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu gửi tổ chức, cá nhân hoặc có văn bản từ chối trong trường hợp hàng hóa đề nghị miễn thuế không phù hợp với điều ước quốc tế.
Khi nào được miễn thuế, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) ? - Dịch  vụ kế toán thuế chuyên nghiệp
Trước khi đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế đầu tiên, tổ chức, cá nhân thực hiện thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cho cơ quan hải quan (Danh mục miễn thuế).

Nghị định cũng quy định Hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế; địa điểm thông báo, sửa đổi Danh mục miễn thuế... 

Nghị định 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/4/2021.
Các bạn có thể tải Nghị định 18/2021/NĐ-CP tại đây (Theo Vneconomy)


Chia sẻ

trong Tin tứcTừ 25/04, miễn thuế hàng hoá xuất, nhập khẩu theo điều ước quốc tế
ANT VINA CO.,LTD, Admin
27 tháng 3, 2021
Chia sẻ bài viết
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Tàu Ever Given có thể bị kẹt trong nhiều tuần; Chủ tàu xin lỗi vì sự cố
Tàu container Ever Given khổng lồ của hãng tàu Evergreen bị mắc cạn đã chặn ngang kênh đào Suez giống như một "con cá voi mắc cạn trên bãi biển", và có thể mất vài tuần để giải cứu.