Yêu cầu xử lý dứt điểm phế liệu tồn đọng tại cảng biển
Việc lập Biên bản vi phạm hành chính hay ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính và Quyết định biện pháp khắc phục hậu quả được Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiên quyết với trường hợp vi phạm

 Việc lập Biên bản vi phạm hành chính, hay ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính và Quyết định biện pháp khắc phục hậu quả được Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiên quyết đối với trường hợp vi phạm.
Phế liệu nhựa nhập khẩu do lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ tại cảng Hải Phòng năm 2018. Ảnh: N.Linh.

Trước đó, ngày 22/1, Tổng cục Hải quan đã có công văn 333/TCHQ-GSQL hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố về việc xử lý hàng hóa tồn đọng là phế liệu tại cảng biển, trong đó yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố lập Biên bản vi phạm hành chính đối với các hãng tàu về hành vi đưa hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu hoặc hành vi nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng yêu cầu về quy chuẩn kỹ thuật.

Tuy nhiên, các trường hợp xử lý còn hạn chế. Chính vì vậy, căn cứ Điều 56, Điều 57 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục trưởng cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan cửa khẩu quản lý phế liệu tồn đọng khẩn trương thực hiện việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hãng tàu theo hướng dẫn tại công văn số 333/TCHQ-GSQL.
Hàng nghìn container phế liệu tồn đọng tại các cảng biển chưa được xử lý |  Tạp chí Giao thông vận tải

Trường hợp các hãng tàu không đến làm việc, không ký biên bản vi phạm hành chính thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, cục hải quan các tỉnh, thành phố chấn chỉnh các chi cục hải quan trong việc chậm lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại công văn số 333/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan.

Về việc ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính và Quyết định biện pháp khắc phục hậu quả, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 65, khoản 2 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính và công văn số 333/TCHQ-GSQL, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan tỉnh, thành phố quyết định việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy đối với hàng hóa vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các lô hàng là phế liệu tồn đọng không đủ điều kiện nhập khẩu, bao gồm cả trường hợp đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất nhưng hàng hóa chưa tái xuất.
Hơn 500 container phế liệu bị trục xuất khỏi Việt Nam

Thời hạn hoàn thành việc ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy trước ngày 25/4/2021, chi phí tiêu hủy thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố hoàn thành việc xử lý dứt điểm đối với phế liệu tồn đọng tại cảng biển theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại điểm 1 công văn số 333/TCHQSQL trước ngày 17/5/2021 và báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục Hải quan.
Đẩy nhanh tiến độ xử lý hàng tồn đọng là phế liệu tại cảng biển

Cụ thể, tại điểm 1 công văn 333/TCHQ-GSQL hướng dẫn, đối với phế liệu tồn đọng thuộc danh mục theo Quyết định 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, cục hải quan các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện xác lập quyền sở hữu toàn dân và thuê tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật. Hoàn thành việc ký hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật, báo cáo việc ký hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá về Tổng cục Hải quan.

 

(Theo Haiquanonline)Chia sẻ

trong Tin tứcYêu cầu xử lý dứt điểm phế liệu tồn đọng tại cảng biển
ANT VINA CO.,LTD, Admin
15 tháng 4, 2021
Chia sẻ bài viết
Lưu trữ
Đăng nhập to leave a comment
Hoà phát sẽ khởi công nhà máy vỏ container tháng 6 tại Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngày 12/04/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần Sản xuất Container Hoà Phát...