Hệ thống văn bản pháp luật về logistics mới nhất

haidv

Hệ thống văn bản pháp luật về logistics đang dần được hoàn thiện nhằm tạo khung hành lang pháp lý chặt chẽ điều chỉnh về dịch vụ logistics. LuatVietnam đã cập nhật cơ bản hệ thống văn bản này dưới đây để bạn đọc tham khảo.

Loại hình

Luật

Nghị định

Quyết định, Thông tư

Dịch vụ vận tải đa phương thức

Nghị định 87/2009/NĐ-CP về vận tải đa phương thức
Nghị định 144/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định về vận tải đa phương thức

Dịch vụ vận tải hàng hải Bộ luật Hàng hải 2015 Nghị định 160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển Quyết định 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến 2020, định hướng đến 2030
Luật Biển Việt Nam 2013
Dịch vụ vận tải đường thuỷ nội địa Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 Nghị định 110/2014/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

Thông tư 66/2014/TT-BGTVT ngày 12/11/2014 quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới
Luật Giao thông đường thủy nội địa sửa đổi năm 2014
Dịch vụ vận tải hàng không Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 Nghị định 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung Thông tư 81/2014/TT-BGTVT quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
Luật sửa đổi Luật Hàng không dân dụng năm 2014 Thông tư 21/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 81/2014/ TT-BGTVT quy định về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, Thông tư 14/2015/ TT-BGTVT quy định về bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không và Thông tư 33/2016/ TT-BGTVT quy định về báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam
Dịch vụ vận tải đường sắt Luật Đường sắt 2017 Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt Thông tư 09/2018/TT-BGTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia
Dịch vụ vận tải đường bộ Luật Giao thông đường bộ 2008 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
Hệ thống kho tại biên giới Quyết định 1093/QĐ-BCT ngày 03/02/2015 phê duyệt Quy hoạch phát triển kho hàng hóa tại các cửa khẩu khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Cảng cạn (ICD) Quyết định 2072/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(Theo Luatvietnam.vn)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email

QR Code Wechat