Kiến thức

Bài viết này sẽ chia sẻ với các bạn thông tin về các vấn đề liên quan đến tờ khai hải quan, các trường hợp phải Hủy tờ khai và Quy trình hủy chi tết giúp Doanh nghiệp dễ dàng trong quy trình Xuất nhập khẩu.

Logistics đóng góp quan trọng vào quá trình phân phối hàng hoá từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng và mang tính toàn cầu. Hoạt động logistics ngày nay không gắn liền với hoạt động kho vận, giao nhận vận tải. Logistics sắp xếp dòng chảy nguyên, vật liệu từ nhà cung ứng đến nhà sản xuất, sau đó luân chuyển hàng hóa từ khâu sản xuất đến người tiêu dùng.

Trung Quốc là thị trường tiềm năng cho nông sản xuất khẩu Việt Nam song cũng là thị trường thách thức bởi các tiêu chuẩn đã nâng cao đáng kể. Dưới đây là toàn bộ các tài liệu và thư mục hữu ích dành cho thị trường xuất khẩu nông sản đi Trung Quốc.

Để đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định hiện hành, kể từ ngày 30/12/2022 khi Thông tư số 31/2022/TT-BTC có hiệu lực đến ngày có hiệu lực của Nghị định thay thế các Nghị định, Quyết định Biểu thuế trên, yêu cầu các đơn vị thực hiện tra cứu và hướng dẫn doanh nghiệp khai báo theo mã số theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC và thuế suất tương ứng quy định tại các Nghị định, Quyết định Biểu thuế được liệt kê tại Phụ lục 1 đính kèm công văn Công văn.5731/TCHQ-TXNK ngày 29/12/2022.

Quy tắc xuất xứ của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Ấn Độ (AIFTA) đối với hàng hóa nói chung, trong đó của sản phẩm dệt may, được cụ thể hóa tại Thông tư 15/2010/TT-BCT.

QR Code Wechat