Tích cực gỡ vướng trong thực hiện công tác chống buôn lậu

Quản trị Admin

Sáng 19/6, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng và Phó Chánh văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Trần Đức Đông đồng chủ trì buổi làm việc xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Tích cực gỡ vướng trong thực hiện công tác chống buôn lậu
Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.Bình.

Trước đó, ngày 28/7/2023, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có công văn số 82/BCĐ389 – VPTT về việc rà soát, xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Tài chính đã tích cực, chủ động rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả liên quan đến các văn bản do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng, ban hành.

Điển hình như: liên quan đến vướng mắc về quy định thuê doanh nghiệp thẩm định giá để thực hiện định giá tài sản (theo điểm b, Khoản 1, Điều 10, Nghị định 30/2018/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 97/2019/NĐ-CP), tuy nhiên hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn gây khó khăn cho công tác giám định.

Về vướng mắc này, theo Bộ Tài chính, các quy định hiện hành (Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019; tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 và quy định về các trường hợp đặc biệt khi thuê doanh nghiệp thẩm định giá quy định tại Nghị định 97/2019/NĐ-CP) đã đầy đủ căn cứ pháp lý để thực hiện việc thuê doanh nghiệp thẩm định giá phục vụ công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Tích cực gỡ vướng trong thực hiện công tác chống buôn lậu
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: T.Bình.

Bên cạnh đó, việc thuê doanh nghiệp thẩm định giá để thực hiện thẩm định giá tài sản là quyền của Hội đồng định giá trong trường hợp cần thêm các căn cứ để quyết định giá tài sản chứ không phải yêu cầu bắt buộc để thực hiện việc định giá tài sản của Hội đồng định giá.

Ngoài ra, việc hướng dẫn định giá hàng cấm được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 và được hướng dẫn chi tiết tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020.

Điều 17 Nghị định số 30/2018/NĐ-CP cũng quy định chi tiết về phương pháp định giá tài sản. Đồng thời, Bộ Tài chính đã ban hành đầy đủ 13 tiêu chuẩn thẩm định giá.

Vì vậy, căn cứ vào thực tiễn yêu cầu của vụ việc định giá tài sản, các điều kiện thực tế về khảo sát, thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần định giá, Hội đồng định giá sẽ lựa chọn căn cứ định giá tài sản phù hợp quy định tại Điều 15 và phương pháp định giá tài sản tại Điều 17 Nghị định số 30/2018/NĐ-CP để thực hiện việc định giá đúng theo trình tự, thủ tục.

Đối với vướng mắc về bán đấu giá tài sản (quy định tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017), Bộ Tài chính đã xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, trong đó đã bổ sung quy định: “Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản có trách nhiệm xác định nguyên nhân của việc đấu giá không thành; trường hợp xác định nguyên nhân do giá khởi điểm cao thì báo cáo Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản xem xét, quyết định việc xác định lại giá khởi điểm để tổ chức đấu giá lại”…

Liên quan đến vướng mắc khi thực hiện Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí, quản lý tài sản bị tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và một số thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính (như: Thông tư 19/2015/TT-BTC ngày 3/2/2015; Thông tư 16/2017/TT-BTC ngày 28/2/2017 Quy định chi tiết một số điều của Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016; Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 5/7/2018 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị đinh số 29/2018/NĐ-CP…) đã được Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị chức năng kịp thời có hướng dẫn, trả lời…

Tại buổi làm việc ngày 19/6, đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính và Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia tiếp tục trao đổi, làm rõ hướng xử lý đối với khó khăn, vướng mắc, kiến nghị còn lại (được đề cập tại công văn số 82/BCĐ389 – VPTT).

 

Theo haiquanonline

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email

QR Code Wechat