Tổng hợp danh sách cơ quan, đơn vị kiểm tra chuyên ngành

Quản trị Admin

DANH SÁCH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH

 

TT Loại hình kiểm tra/

Bộ quản lý

Danh sách cơ quan kiểm tra Số lượng

Đơn vị

Xem

chi tiết

Kiểm dịch
1 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Danh sách cơ quan, đơn vị kiểm dịch động vật 15 Danh sách
2 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Danh sách cơ quan, đơn vị kiểm dịch thực vật 09 Danh sách
3 Bộ Y tế Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, các đơn vị có chức năng kiểm dịch y tế biên giới
  Kiểm tra chất lượng    
1 Bộ Khoa học và Công nghệ – Cục quản lý chất lượng hàng hóa thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

– Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở KHCN tỉnh, thành phố

64
2 Bộ Giao thông vận tải Các đơn vị Đăng kiểm thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam 30 Danh sách
3 Bộ Thông tin và Truyền thông Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1, 2, 3 Cục Viễn thông 03 Danh sách
4 Bộ Công an Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; Phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh và đơn vị được ủy quyền 64
5 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Danh mục đơn vị được ủy quyền kiểm tra phân bón nhập khẩu

– Trung tâm kiểm nghiệm, giám định bảo vệ thực vật

08

10

Danh sách

Danh sách

6 Bộ Công Thương – Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

– Cục Hóa chất.

02  
  Kiểm tra an toàn thực phẩm    
1 Bộ Y tế Danh sách cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm an toàn thực phẩm 52 Danh sách
2 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Danh sách cơ quan được giao kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu 20 Danh sách
3 Bộ Công thương Danh sách đơn vị kiểm tra an toàn thực phẩm được chỉ định 13 Danh sách
  Kiểm tra quy chuẩn    
1 Bộ Thông tin và Truyền thông Danh sách phòng thử nghiệm được chỉ định 26 Danh sách
2 Bộ Khoa học và Công nghệ 1. Danh sách TC ĐGSPH được chỉ định xăng dầu (QCVN 1)

2. Danh sách TC ĐGSPH đối với mũ bảo hiểm

3. Danh sách TC ĐGSPH được chỉ định đồ chơi trẻ em (QCVN 3)

4. Danh sách TC ĐGSPH được chỉ định TB điện-điện tử (QCVN 4)

5. Danh sách TC ĐGSPH thép cốt bê tông (QCVN 7)

6. Danh sách TC ĐGSPH được chỉ định về khí hóa lỏng LPG (QCVN 8)

7. Danh sách TC ĐGSPH về tương thích điện từ EMC (QCVN 9)

8. Danh sách TC thử nghiệm được chỉ định xác định hàm lượng vàng

9. Danh sách TC ĐGSPH đối với sản phẩm thép

10. Danh sách TC ĐGSPH dầu nhờn (QCVN 14)

11. Danh sách TC ĐGSPH đối với Sản phẩm đèn LED (QCVN 19)

12. Danh sách TC ĐGSPH đối với sản phẩm thép không gỉ (QCVN 20)

09

08

15

23

29

11

12

14

23

07

04

14

Danh sách

Danh sách

Danh sách

Danh sách

Danh sách

Danh sách

Danh sách

Danh sách

Danh sách

Danh sách

Danh sách

Danh sách

3 Bộ Xây dựng Danh sách tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định 20 Danh sách
  Kiểm tra đo lường    
1 Bộ Khoa học và Công nghệ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện việc phê duyệt mẫu phương tiện đo nhóm 2 nhập khẩu 01  
  Kiểm tra hiệu suất năng lượng    
1 Bộ Công thương Danh sách cơ sở được chỉ định thử nghiệm hiệu suất năng lượng 08 Danh sách
  Kiểm tra văn hóa phẩm:    
1 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cơ quan trực thuộc Bộ và các Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (thuộc 63 tỉnh, TP)
  Kiểm tra an toàn bức xạ    
1 Bộ Tài chính Chi cục Hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Nguồn thông tin: Trích dẫn từ website, văn bản pháp luật của cơ quan quản lý.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email

QR Code Wechat