Cảnh báo về Dự thảo sửa đổi một phần tiêu chí của sản phẩm gỗ của Hàn Quốc

haidv

Ngày 11/04/2023, Hàn Quốc đã gửi một thông báo (mã G/TBT/N/KOR/1133) cho Ban Thư ký WTO về Dự thảo sửa đổi một phần tiêu chí về kích thước và chất lượng tiêu chuẩn của sản phẩm gỗ. Dự thảo này quy định các tiêu chí về kích thước, chất lượng tiêu chuẩn, và yêu cầu ghi nhãn đối với sản phẩm gỗ được sản xuất, nhập khẩu và phân phối tại Hàn Quốc. Dự thảo gồm 169 trang, bằng tiếng Hàn Quốc, bao gồm các nội dung sau:

  1. Bổ sung ván dăm kết cấu vào các loại ván dăm và thiết lập các tiêu chuẩn chất lượng liên quan, phương pháp thử nghiệm và các thuật ngữ được xác định.
  2. Sửa đổi phân loại và chỉ dẫn về khả năng chống cháy để phù hợp với Thông báo 2023-24 của Bộ Đất đai và Giao thông vận tải (Tiêu chuẩn quản lý và công nhận chất lượng đối với vật liệu xây dựng).
  3. Bổ sung Tiêu chuẩn Công nghiệp Hàn Quốc liên quan đến ván dăm.

Theo đó, Dự thảo đưa ra các quy định bắt buộc cụ thể đối với ghi nhãn sản phẩm gỗ cần phải có như: tên nước sản xuất, tên nhà sản xuất, kích thước, thành phần độ ẩm, thời gian sản xuất, tên sản phẩm và loại gỗ phải được hiển thị bằng tiếng Anh…

Dự kiến dự thảo này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường Hàn Quốc. Để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Các góp ý của doanh nghiệp xin gửi về Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI trước ngày 20/05/2023 qua email hoặc qua đường bưu điện tới:

Trung tâm WTO và Hội nhập

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024-35771458

Email: [email protected]

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email

QR Code Wechat