Quy định về kê khai trị giá hải quan đối với hàng chuyển đổi mục đích sử dụng

Quản trị Admin

Trước thắc mắc của Công ty TNHH Jufeng New Materials Việt Nam liên quan đến kê khai trị giá hải quan đối với hàng hóa chuyển đổi mục đích sử dụng, Tổng cục Hải quan đã có trả lời và hướng dẫn cụ thể.

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính thì nguyên tắc xác định trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định bằng cách áp dụng tuần tự các phương pháp xác định trị giá hải quan và dừng lại ở phương pháp xác định được trị giá hải quan. Việc xác định trị giá hải quan phải căn cứ vào chứng từ, tài liệu, số liệu khách quan, định lượng…

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang (Cục Hải quan Bắc Ninh). Ảnh: Quang Hùng
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang (Cục Hải quan Bắc Ninh). Ảnh: Quang Hùng

Cũng tại điểm c khoản 11 Điều 11 Thông tư 39/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC quy định trị giá hải quan đối với hàng hóa có thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế là trị giá khai báo tại thời điểm NK. Trường hợp cơ quan Hải quan có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì xác định trị giá hải quan theo phương pháp xác định trị giá quy định tại Thông tư này và phù hợp với thực tế hàng hóa.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC thì tổ chức, cá nhân có hoạt động gia công, sản xuất hàng hóa XK có trách nhiệm quản lý và theo dõi nguyên liệu, vật tư NK, sản phẩm XK từ khi NK, trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cho đến khi sản phẩm được XK hoặc thay đổi mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật trên hệ thống sổ kế toán theo các quy định về chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan cho rằng, Công ty TNHH Jufeng New Materials Việt Nam đề nghị được áp dụng đơn giá trung bình của nguyên liệu NK mua từ khi công ty thành lập (năm 2019) đến hiện tại để tính nộp thuế đối với những tờ khai chuyển đổi mục đích sử dụng là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Jufeng New Materials Việt Nam căn cứ các quy định hiện hành để thực hiện kê khai trị giá hải quan theo đúng quy định.

Trường hợp vẫn còn vướng mắc, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Jufeng New Materials Việt Nam liên hệ với cơ quan Hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

(Theo Haiquanonline)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email

QR Code Wechat