Lượng tờ khai tại Hải quan Hải Phòng tăng hơn 47%

haidv

So với cùng kỳ năm ngoái, lượng tờ khai làm thủ tục tại Hải quan Hải Phòng trong tháng 2 tăng 47,28%.

Tháng 2 tổng tờ khai toàn Cục Hải quan Hải Phòng là 163.643 tờ khai, tăng 47,28% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 2,05%so với tháng trước.

Một trong những nguyên nhân chủ yếu của lượng tờ khai trong tháng 2 của Hải quan Hải Phòng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái do tháng 2/2022 có dịp nghỉ tết Nguyên đán dài ngày.

Trong tháng 2, toàn Cục Hải quan Hải Phòng có 84.379 tờ khai nhập khẩu và 79.264 tờ khai xuất khẩu.

Trong các chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng Chi cục Hải quan KCX và KCN có lượng tờ khai lớn nhất với 41.193 tờ khai.

Trong khi Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 có lượng tờ khai ít nhất với 4.002 tờ khai.

Trước đó, tháng 1/2023, tại Cục Hải quan Hải Phòng có 137.421 tờ khai được đăng ký làm thủ tục, giảm 26,86% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, nhập khẩu là 72.604 tờ khai, xuất khẩu là 64.817 tờ khai.

Như vậy, qua 2 tháng đầu năm, toàn Cục Hải quan Hải Phòng đã giải quyết thủ tục cho hơn 300.000 tờ khai.

(Theo Haiquanonline)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email

QR Code Wechat